โปรโมชั่น Sukishi Buffet รับฟรี หมูคุโรบูตะสไลด์ หรือเนื้อเซอร์ลอยด์สไลด์!!

promotion2U staff no.2 09/05/2012 2,554 viewsv Comments Off

โปรโมชั่น Sukishi Buffet รับฟรี หมูคุโรบูตะสไลด์ หรือเนื้อเซอร์ลอยด์สไลด์!!

Sukishi Buffet ใจดี เพียงทานบุฟเฟ่ต์ รับฟรี!! หมูคุโรบูตะสไลด์ หรือเนื้อเซอร์ลอยด์สไลด์

มูลค่า 129 บาท ได้ที่ Sukishi Buffet ทุกสาขา

เงื่อนไขการรับหมูคุโรบูตะสไลด์หรือเนื้อเซอร์ลอยด์สไลด์

  • จำกัด 1 โต๊ะ / 1 จาน
  • กรณีจำนวนลูกค้า 1 – 4 ท่าน รับฟรี 1 จาน
  • ลูกค้า 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี 2 จาน
  • ลูกค้าสามารถเลือกได้เพียง 1 เมนู
  • เฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นๆ หรือเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แวะไปอิ่มอร่อยกับเนื้อระดับพรีเมี่ยมฟรีกันได้ตั้งแต่วันนี้ – ยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดโปรโมชั่น

 

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://news.promotiontoyou.com/?p=17867

——Advertisement——Comments are closed.